Mannaminne

Barnens hus

Under 2020 har några nya byggnader uppförts på Mannaminne. De är särskilt ämnade att skapa plats för barn inom Mannaminnes område. Barnens hus är ett vackert rum där det ska finnas möjlighet att få kulturupplevelser i mindre skala. Under sommaren 2021 kommer innehållet att växa fram sakta men säkert. Vi planerar för att visa kvalitetsfilm för barn, sago- och musikstunder, högläsning, utställningar med barns bilder och så småningom kanske även dockteater. Huset är också tänkt att finnas till hands för vila och mys för barnfamiljer, med en kuddhörna och möjlighet att lyssna på musik, när det inte pågår aktiviteter. En förslagsbok kommer att ligga framme, så att barn på besök själva kan föreslå kommande aktiviteter och användningsområden för de nya barnhusen på Mannaminne.

Sommaren 2021 anpassar vi huset utifrån folkhälsomyndighetens direktiv så aktiviteter och visst innehåll i huset kommer inte att vara på plats förrän situationen tillåter.


Aktiviteter för barnen​

Planeras nu för 2021 och kommer att synas under evenemang. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar hemsidan och Facebook löpande.


Barnens Mannaminne​

På Mannaminne kan barnen få utlopp för sin fantasi och lek. Det är spännande, lärorikt och intressant att som barn få gå, skutta, hoppa, smyga och springa runt bland alla saker och byggnader som finns här. Vi undrar... vågar du smyga förbi vår Mammut?

Sagobyn​

En bit längre in i området finns ”sagobyn” med några små hus, skapade av Anders Åberg. tornhuset var placerade vid en skola i Bjästa men har nu flyttats till Mannaminne för att finnas till hands för barns fria lek. Innehållet och lekmöjligheterna i husen kommer att variera över tid. Sommaren 2021 kommer det att finnas en utställning från barn på Nordingråskolan. De har skapat bilder och texter kring barns rättigheter enligt Barnkonventionen. I ett rum finns en tavla där barnen själva kan ändra och leka med motivet och pröva sig fram.  

Spela spelet i KulTur-appen

Ladda gärna ner KulTur-appen från Svenskt Kulturarv till din smarta telefon, där finns en film och en quiz om Mannaminne. Strosa sedan runt på området och svara på frågorna.