Mannaminne SE

Biblioteket

Biblioteket innehåller böcker och samlingar om konst, kultur, musik, teknik, stavkyrkor, geografi och vetenskap.
Det är donerat från flera personer, bl.a.

Olaf Myhre, samlingar om och dokumentation av stavkyrkor.
Anders Åberg, samlingar om konst, kultur, geografi och vetenskap.
Asle Bjerkan, samlingar om konst och kultur. 
Thage Nordholm, samlingar kring konst och kultur.
Izzy Youngs Folklore Centrum. Här kan du läsa mer om Izzy Young.

Om du vill få tillgång till Biblioteket så kan du höra av dig till oss.