Mannaminne SE

Välkommen till Anders Åbergs och Mannaminnes värld!

“Syftet med Mannaminne är att visa hur “allt” hänger samman. Kulturen beror på historien, tekniken och influenser från när och fjärren. Människan drivs av nyfikenhet, rastlös och förmögen att känna för sin nästa genom det korta livet.”
– Anders Åberg

Förverkligat av Anders Åberg (1945-2018), Stockholmskonstnären som inte nöjde sig med platt måleri utan lät trähusen och gestalterna stiga ut ur tavlor och utsmyckningsväggar. Han kom även att för alltid förändra svenska museers utformning med sina samhällsmedvetna, poetiska skildringar av en försvinnande landsbygd, porträtt av ödehus och storstadsslum och skildringar av människans villkor på skilda platser i världen.

Så här skriver Leif Kåvestad om Anders:

“Anders Åberg började sin karriär som målare och blev av den stora allmänheten känd för sina utsmyckningar tillsammans med Karl Olov Björk i Solna Tunnelbanestation som invigdes 1975.

Stationen präglas av väggarnas färgsättning i blodrött och djupgrönt med målade bilder som improviserades fram. Det blev till ett dokument av Sverige på 1970-talet som handlade om miljögifter, avfolkningen från glesbygden, nedläggning av affärer blandat med tittskåp och bilder på dragspelare, joggare, älgar och schaktmaskiner.

Det var förändringens och kontrasternas tidevarv och Anders anlitades för en mängd utställningar i Riksutställningars regi.

Vid denna tid övergick han från måleriet till att snida människor, djur, husporträtt och båtar, vilket är ständigt återkommande motiv. I symbolvärlden tolkas huset som en symbol för det egna jaget och världscentrum, medan skeppet är en symbol för den stora modern i hennes skyddande aspekt.

Från husporträtt och modellstora hus var steget inte långt till att snickra byggnader stora nog att rymma både visioner och de spårvagnar som finns på Mannaminne.

Genom åren har det blivit 131 utsmyckningar och offentliga konstverk till institutioner, kommuner och företag både i vårt avlånga land och utomlands.

Dessutom har Anders Åberg gjort scenografin till Andrés luftfärd, Äppelkriget och Ronja Rövardotter. Det är alla dessa offentliga uppdrag som till stor del har finansierat Mannaminne.

Anders Åberg avled 23 januari 2018. Mannaminne som ligger i Nordingrå några mil norr om Härnösand är Anders Åbergs skapelse och arv till världen. Ett unikt bygge som växt från en idé till ett kulturellt centrum i Världsarvet Höga Kusten.”

Idén om en samlingspunkt - Idén om Mannaminne

Café Mannaminne började byggas 1980 av Barbro och Anders Åberg tillsammans med konstnärsvännerna Lisa Carlsson och Dag Wallin. Tanken var ett café med och för konst, kultur och musik, långt från storstan, ett sätt att ta världen till Nordingrå. Mannaminne blev i samarbete med många konstnärer och snickare ett växande allkonstverk med över 50 hus från när och fjärran, i olika stilar och traditioner. Jordglobens hus, Kinapaviljongen, Estniska huset, Dragspelets hus, Ungerska bondgården, Konstmuseet, Rundlogen, Stavkyrkan, Norgehuset, Teknikens hus, Jordbruksmuseet, Minoriteternas kapell, Kustmuseet och ett hotell byggt som en finsk herrgård. En del hus hitflyttade från grannsocknar eller fjärran land, en del uppförda på plats och alla fyllda med utsmyckningar, kulturhistoria och konstutställningar.

Tillsammans med insamlade föremål som båtar, spårvagnar, flygplan, fordon och jordbruksredskap och till och med en mammut, utgör detta en helt unik samling av konst och historia, i en miljö som kan ge både stimulans och inspiration, eller ge plats för eftertanke och lugn.

Anders och Barbro Åberg drev tillsammans hela Mannaminne fram till år 2012, då Mannaminne överläts till Stiftelsen Mannaminne.