Mannaminne SE

Barnens hus

2020 uppfördes några nya byggnader på Mannaminne, särskilt ämnade för barn. Barnens hus är ett vackert rum där det ska finnas möjlighet att få kulturupplevelser i mindre skala. Under sommaren 2021 växte innehållet sakta fram och vi planerar för att visa kvalitetsfilm för barn, arrangera sago- och musikstunder, högläsning, utställningar med barns bilder och så småningom kanske även dockteater. Huset är också tänkt att finnas till hands för vila och mys för barnfamiljer, med en kuddhörna och möjlighet att lyssna på musik, när det inte pågår aktiviteter. En förslagsbok kommer att ligga framme, så att barn på besök själva kan föreslå kommande aktiviteter och användningsområden för de nya barnhusen på Mannaminne.


Aktiviteter för barnen​

Planeras nu för 2022 och kommer att synas under evenemang. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar hemsidan och Facebook löpande.


Barnens Mannaminne​

På Mannaminne kan barnen få utlopp för sin fantasi och lek. Det är spännande, lärorikt och intressant att som barn få gå, skutta, hoppa, smyga och springa runt bland alla saker och byggnader som finns här. Vi undrar... vågar du smyga förbi vår Mammut?

Sagobyn​

En bit längre in i området finns ”sagobyn” med några små hus, skapade av Anders Åberg. tornhuset var placerade vid en skola i Bjästa men har nu flyttats till Mannaminne för att finnas till hands för barns fria lek. Innehållet och lekmöjligheterna i husen kommer att variera över tid. I ett rum finns en tavla där barnen själva kan ändra och leka med motivet och pröva sig fram.  

Spela spelet i KulTur-appen

Ladda gärna ner KulTur-appen från Svenskt Kulturarv till din smarta telefon, där finns en film och en quiz om Mannaminne. Strosa sedan runt på området och svara på frågorna.