Mannaminne SE

Utlysning vistelsestipendier på Mannaminne 2022

 

 Mannaminne erbjuder vistelser 1 – 14 september 2022. 

 

I syfte att främja individers kreativitet och möten, erbjuder Mannaminne vistelsestipendier för två personer om vardera två veckor på Mannaminnes område. 

I stipendiet ingår boende, plats för eget arbete samt 5,000 kronor som kan användas för att täcka egna kostnader i samband med vistelsen. 

Vistelse 1: Boenderum med självhushåll + arbetsplats i Bagarstugan 

Vistelse 2: Boenderum med självhushåll + arbetsplats i Biblioteket 

Syftet med vistelsestipendierna är att stipendiaterna ska få möjlighet att under två veckor arbeta med eget skapande i en inspirerande miljö, där konstnärskap och världsmedborgarskap sitter både i och på väggarna. Stipendiaterna får tillgång till var sitt boende med eget kök och toalett med dusch samt ett rum för arbete. På anläggningen pågår andra aktiviteter och publik verksamhet under vistelsetiden. Mannaminne ser gärna att stipendiaterna bidrar till dessa aktiviteter i någon form genom att till exempel presentera sitt skapande i form av visning, föredrag eller föreställning. Vardera vistelsen är för en person. Skulle en stipendiat behöva plats för ytterligare någon eller några för att kunna ägna sig åt den planerade kreativa verksamheten, kan detta diskuteras med Mannaminne. Personer det kan röra är t ex personlig vårdassistent. 

Mannaminne prioriterar sökanden som 

  • delar Mannaminnes grundläggande värderingar om människors lika värde, gemensamma ansvar och framtidstro 
  • i sin ansökan visar på en koppling mellan sitt arbete och Mannaminne som konstverk, plats och idé 
  • beskriver en plan för sin vistelse som visar förståelse för platsens och de erbjudna utrymmenas möjligheter och begränsningar 
  • om vilja och möjlighet finns kan bidra till Mannaminnes aktiviteter under sin vistelse 

Ansökan skickas till stipendium@mannaminne.se från och med 16 maj till och med 5 juni och skall innehålla 

  • Informationen som efterfrågas på bladet ”Ansökan Vistelsestipendium Mannaminne 2022” 
  • Brev med en tydlig beskrivning av hur vistelsen skulle spenderas gällande syfte, arbetsform och utfall. Var noga med att ange hur arbetsytan för vald vistelse (1 eller 2) skulle nyttjas och vara lämplig för arbetets syfte. Gärna med ett förslag på hur en eventuell publik aktivitet skulle kunna genomföras. Max 2 A4, 12 pkt. 
  • Kortfattad CV som visar eget skapande samt eventuella stipendier och AiR som den sökande deltagit i. Max 1 A4, 12 pkt. – Till CV ska finnas bilagor som visar exempel på liknande arbeten av det slag den sökande föreslår att ägna sig åt under vistelsen på Mannaminne. Exemplen kan ges i form av bild, beskrivning i text och/eller hänvisning till webbplatser. 
  • Skulle den sökande inte tidigare ha utfört eget skapande som det kan hänvisas till, kan en bilaga läggas där det tydligt och kortfattat beskrivs varför denna vistelse vore fruktbar.  

Vistelserna är endast möjliga under den tid som anges ovan, för 2022 är det 1 -14 september. Det förutsätts att stipendiaterna nyttjar hela perioden. Möjligheten att skicka in en ansökan för en vistelse under 2022 finns från och med måndag 16 maj, till och med söndag 5 juni. Det slutgiltiga beslutet om vistelsestipendierna 2022 meddelas i god tid innan september. 

Mannaminne har valt att använda begreppet vistelsestipendium för att visa en öppenhet inför många olika former av eget skapande. De arbetsutrymmen som erbjuds har begränsningar i storlek och utrustning. Bagarstugan erbjuder en arbetsplats med högt i tak och utrymme för färg och form. Bibliotekets arbetsplats är bäst lämpad för skrivbordsbaserat skapande. 

Därför är det viktigt att stipendiaterna och Mannaminne har en tydlig kommunikation innan vistelsen så att förutsättningarna är klargjorda. I ansökan skall det framgå ifall stipendiaten har några önskemål gällande tillgänglighet, teknisk utrustning eller annat som är av vikt inför vistelsen. 

Tänk på att:

• Mannaminne är en levande museianläggning. Inventarier och byggnader på området tillhör Mannaminne och får inte flyttas, förändras eller användas utan att det först diskuterats med den kontaktperson som utsetts. 

• Mannaminne är ett konstverk och en plats för tankar och idéer. Det finns möjlighet för besökare att vistas på området under dygnets alla timmar. Stipendiaten ansvarar själv för sina tillhörigheter.

• Varken rökning eller djur är tillåtna i Mannaminnes byggnader. 

• Stipendiaten måste i god tid innan vistelsens start ge Mannaminne kontaktuppgifter till två personer som finns tillgängliga under vistelsen. 

• Skulle den som erbjudits en stipendievistelse behöva lämna återbud måste det ske så snart som möjligt. 

• Stipendiaten ansvarar själv för att vid vistelsens slut rengöra och återställa de utrymmen som använts. 

VARMT VÄLKOMMEN ATT BLI EN DEL AV MANNAMINNE! 

Stipendiegruppen för Mannaminnes Vänner & Stiftelsen Mannaminne