Mannaminne SE

Program 2024

Söndag 28 april kl 14:00 – 16:00: Sluta gräva, börja odla

Ett föredrag om permakultur, hugelbäddar och regenerativ odling med  Ewy Lindgren Henningstedt, relativt nyinflyttad till Fällsvik.  “Jag har en  lite brokig bakgrund jobbat inom flera olika branscher, drivit eget företag och egen gård tillsammans med min make. Med både djur och grönsaksodling, med ekologisk inriktning, tyvärr före vår tid. Jag har  odlat regelbundet i cirka 30 år. För åtta år sedan fick jag upp ögonen för Permakultur och därmed också hugelbäddar något som verkligen möter mitt intresse för miljö, klimat och att bli så självförsörjande som möjligt.”

Inträde 50 kronor (Fritt för Mannaminnes vänner)
Anmälan till 070-2681422  

Lördag 18 maj kl 12:00: Mannaminne öppnar för säsongen!

17-31 maj: Våra vistelsestipendiater finns på Mannaminne
1-2 juni: Kurs: Så bygger du gärdesgård. Mer info kommer!
Söndag 9 juni klockan 14:00:  I svenska och finländska dragspelsmästares fotspår. 
Konsert med Jörgen och Päivi Sundeqvist i Dragspelshuset. Vanligt områdesinträde. 

Lördag 29 juni: Vernissage för sommarens konst

24-30 juni: Annika Stattin textilier, Lilla Mannaminne
1-5 juli kl 10-17: Bokhandel med Högakustenförfattare, Lilla Mannaminne

 Fredag 5 juli klockan 14:00: Stuff in the park – dansföreställning med Norrdans.
Läs mer här. Vanligt områdesinträde. 

12-13 juli: Arkadia trolleri, vanligt områdesinträde
18-19 juli: Graffitikurs med Elmo
29/7 – 4/8: Staffan Öberg spänningsböcker, Lilla Mannaminne. Vanligt områdesinträde
15-21 juli: Staffan Öberg spänningsböcker, Lilla Mannaminne. Vanligt områdesinträde
25-28 juli: Annica Nilsson konst, Lilla Mannaminne. V
anligt områdesinträde. 

 

 Tidigare arrangemang 2024

 

Söndag 25 februari kl 14-16: Poesi i vinterskrud 

Söndag 28 januari kl 14-17: Prova på luffarslöjd!

Söndag 24 mars kl 14:00 – 16:00:
 Föredrag om hållbara material.