Mannaminne SE

Så här ägs och drivs Mannaminne

Mannaminne ägs av en stiftelse som har till syfte att främja folkbildning, undervisning och vetenskaplig forskning genom att bevara och dokumentera kunskap om såväl äldre som nutida mänskligt liv och beteende företrädesvis med anknytning till Höga Kusten och Nordingrålandet.

Stiftelsen Mannaminne får finansiellt stöd av Kramfors kommun och Region Västernorrland. 

Ordförande: Jan Sahlén

Verksamhetchef: Elin Holmberg
Verksamhetsutvecklare: Andreas Brännlund
Anläggningsansvarig: Glenn Grylin

Press- och mediekontakt: Elin Holmberg
 elin.holmberg@mannaminne.se