Mannaminne SE

Mannaminne 6263 Art & Music Festival

Kristian Blak

Kristians mångskiftande musikaliska bakgrund återspeglas i det breda utbud av musik han komponerar, och förenar etnisk musik med nya kompositionstekniker. Kristian har komponerat soloinstrumentala verk, kammarmusik, jazzsviter, körverk samt symfonisk musik.

Efter att ha gjort ett flertal inspelningar som artist har Kristian även turnerat över hela världen med sina egna jazz- och folkmusikensembler. Utöver detta arbetar Kristian som manager och VD för etiketten Tutl Records och är konstnärlig ledare för den populära Summartónar-festivalen. Kristian Blak betraktas allmänt som en av de mest framstående och viktiga personerna i färöisk musikhistoria, och spelar en central roll i öarnas musikliv och kultur.

Läs mer: https://www.kristianblak.com/
https://www.kristianblak.com/video