Mannaminne SE

Land Du Välsignade

I logen från Ulvvik finns Anders Åbergs utställning Land du välsignade.
Den var en  vandringsutställning som startade 1973 och beställdes av den statliga myndigheten Riksutställningar i samarbete med Nordiska museet.
Utställningen handlade om industrialismens genombrott i Sverige 1850-1915, arbetarnas miljöer och folkrörelsernas framväxt.

Utställningen har en ikonisk status i museivärlden som nyskapande i sin form.
”Inget annat medium än utställningen har något så fantastiskt till skänks som de föremål som finns i museerna, men föremålen måste användas på ett riktigt sätt. Runt dem skapar man miljöer som hjälper besökarna att leva sig in i olika förhållanden/…/. Med miljöernas hjälp dramatiseras berättelsen så att alla som går in i utställningen känner att de måste följa den till slut.”
Utställningens producent Eva Persson Riksutställningar

Stiftelsen fick under 2021 medel från Riksantikvarieämbetet för att renovera utställningen som nyinvigdes 1 maj 2022.