Mannaminne SE

Konstutställningar 2022

Staffan Westerlund

4 juni - 31 augusti

Mitt arbete präglas av ett nästintill arkeologiskt, oförutsägbar och ideburen arbetsmetod. I miljöerna  eller “händelserna”, visar jag mitt sätt att se och använda måleriet för att formulera ett  kritiskt  påstående och ge uttryck för ett motstånd. Jag utforskar relationen mellan det personliga och det allmänna liksom gränsen mellan fiktion och verklighet. Jag vill synliggöra glappet mellan harmoni och hot, natur och teknik, konsumtion och hållbarhet. Osannolika möten blir sannolika,  det anspråkfullt uppriktiga blandas med improvisation och slump. Jag bygger mina miljöer både abstrakt och figurativt – ett sökande efter alternativa synsätt som jag bygger kring frågan “tänk om…?”