Mannaminne SE

Konstutställningar 2023

Martin Palmer

3 juni - 31 augusti

Hz Hz II

Martin Palmer (NO)

HZ HZ II

 

3-kanals ljudinstallation (15 min. loopar)

Ett samspel mellan delta- och thetavågor och en hjärtslag på 60 bmp, vilket är den långsammaste normala vilopulsen. Ljudvågorna motsvarar den nervoscillation vi kan observera i hjärnan under djup sömn och drömmar.

 

Martin Palmer är en transdisciplinär konstnär från Trondheim, Norge. I sitt arbete, som ofta resulterar i installation, text och ljud, undersöker han tid, minne och platskänsla, arkiv, slump och fiktion. Palmer har en MA-examen från Konsthögskolan i Trondheim. Han är medlem i Association of Norwegian Visual Artists (NBK), Society for Artistic Research (SAR) och North Cultitude 6263 (NC6263). Han är även senior rådgivare i Konst- og kulturnorge.