Mannaminne SE

Konstutställningar 2022

Eva Skåreus

4 juni - 31 augusti

Tvätt & Tvagning – om tvättstugor och skolbad

Det här är en utställning som gestaltar och belyser det vardagliga, självklara och triviala – i en historisk återblick. Om du för 100 år sedan hade velat byta tröja varje dag, skulle du minst ha behövt 90 stycken, eftersom tvätten sköttes med åtminstone tre månaders mellanrum. Folk hade dessutom tyckt att du var högmodig och morgonduschen … den existerade inte … Från 1920-talet och framåt skedde en stor omvandling i Sverige av hur vi tvättade våra kläder och linnet. Tvättmaskinen fick succesivt sitt genomslag. Det kunde genomföras tack vare olika kollektiva lösningar som gemensamma tvättstugor i bostadshus och nybyggda tvättstugor ute på landsbygden och i byarna. Tvättstugor fanns sedan tidigare men eldrivna tvättmaskiner var något nytt. De var mycket dyra, strax under 100.000:– i dagens penningvärde, så en kollektiv lösning var den enda möjliga.

På 1920-talet började också staten ge ekonomiskt stöd till brukssamhällen, byar och landsbygdsförsamlingar så att lokala tvättstugor med elektriska tvättmaskiner kunde uppföras. HSB började också från 1925 att bygga tvättstugor i bostadshusen. Tvättstugebyggandet kombinerades ofta med någon form av bad- och bastuinrättning. Där det fanns rinnande vatten och värme blev det praktiskt att kombinera olika göromål kring hygien. I läroplanen för skolorna skrevs det in att de skulle ordna med tvagning av barnen minst var tredje vecka. De två exempel på tvättstugor som visas i utställningen är både lokaliserade i Västernorrland. Utställningen visades första gången sommaren 2021 i Köpmanholmens gamla tvättstuga. Projektet kunde genomföras med stöd av Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun. Till utställningen har en skrift producerats ”Tvätt & Tvagning – om tvättstugor i Västernorrland”. Det är en sammanställning av historiska tillbakablickar blandat med intervjuer, faktarutor och skönlitterära skildringar av tvätt, tvagning och tvättstugor under första halvan av 1900-talet.