Mannaminne SE

Konstutställningar 2023

Björn Ola Lind

3 juni - 31 augusti

Björn Ola Lind arbetar med platsspecifik konst. Det finns alltid ett intresse för mellanrum, ett öga för när det uppstår laddning mellan kropp och landskap. Björn-Ola har arbetat med olika ursprungsbefolkningar och deras animistiska världsbilder och myter. Det finns ett starkt intresse för transformation i hans konst. Övergångar mellan liv och död, gränsdragning mellan plats och ljud, plats och ande, plats och kropp är ständigt återkommande teman. De primära uttrycken är foto, film, ljudkonst och performance. 


Fotoutställning Barken Sjunger 

Plats: Lilla Mannaminne