Mannaminne SE

Konstutställningar 2023

Björn Ola Lind och KAI-EN

3 juni - 31 augusti

3 juni – 31 augusti

Mineral Bodies (video)
 
Clay People (aluminiumtryck) 
 
Verken skapades som en del av projektet Body Landscape (2014–2018) som undersökte relationer mellan kropp och landskap. Konstnärerna söker en nutida animism, ett uttryck för utsuddning och uppluckring av gränser mellan den mänskliga kroppen och landskapets kropp och för den mytiska verklighet som landskapet besitter. Arbetet har utgått från platser belägna i Ångermanland.
 
KAI-EN är butohdansare och koreograf. Hon intresserar sig för hur djupgående kroppsliga processer och erfarenheter kommuniceras genom den förhöjda situation som konsten erbjuder. Tillstånd av receptivitet, uppluckring och porositet är återkommande i hennes arbete, liksom relationer mellan kropp, konst och rit. I butohkonsten är kroppen landskapet. Butoh erbjuder en intimitet mellan kropp och material, en receptivitet gentemot organiska processer och icke-mänskligt liv. 
 
Plats: Estniska huset på Mannaminne