Mannaminne SE

Land Du Välsignade

I logen från Ulvvik finns Anders Åbergs utställning Land du välsignade.
Den var en  vandringsutställning som startade 1973 och beställdes av den statliga myndigheten Riksutställningar i samarbete med Nordiska museet.
Utställningen handlade om industrialismens genombrott i Sverige 1850-1915, arbetarnas miljöer och folkrörelsernas framväxt.

Utställningen har en ikonisk status i museivärlden som nyskapande i sin form.
”Inget annat medium än utställningen har något så fantastiskt till skänks som de föremål som finns i museerna, men föremålen måste användas på ett riktigt sätt. Runt dem skapar man miljöer som hjälper besökarna att leva sig in i olika förhållanden/…/. Med miljöernas hjälp dramatiseras berättelsen så att alla som går in i utställningen känner att de måste följa den till slut.”
Utställningens producent Eva Persson Riksutställningar

Stiftelsen har fått medel från Riksantikvarieämbetet för att renovera denna och detta arbete har pågått under hösten 2021. Utställningen invigs 1 maj 2022 och det kommer att annonseras under “Evenemang” och på våra sociala medier.