Mannaminne SE

Land Du Välsignade

I logen från Ulvvik finns Anders Åbergs utställning Land du välsignade.
Den var en  vandringsutställning som startade 1973 och beställdes av den statliga myndigheten Riksutställningar i samarbete med Nordiska museet.
Utställningen handlade om industrialismens genombrott i Sverige 1850-1915, arbetarnas miljöer och folkrörelsernas framväxt.

Utställningen har en ikonisk status i museivärlden som nyskapande i sin form.
”Inget annat medium än utställningen har något så fantastiskt till skänks som de föremål som finns i museerna, men föremålen måste användas på ett riktigt sätt. Runt dem skapar man miljöer som hjälper besökarna att leva sig in i olika förhållanden/…/. Med miljöernas hjälp dramatiseras berättelsen så att alla som går in i utställningen känner att de måste följa den till slut.”
Utställningens producent Eva Persson Riksutställningar

Stiftelsen har fått medel från Riksantikvarieämbetet för att renovera denna och detta arbeta kommer att fortgå under 2021. En del av utställningen är därför avstängd. Den kan öppnas vid intresse. Ta kontakt med personalen på Mannaminne.