Mannaminne SE

Mannaminnes Hedersräfsa

Stiftelsen Mannaminne instiftade utmärkelsen Mannaminnes Hedersräfsa 2019 för att hedra Anders Åberg. Förutom den lilla räfsan får pristagaren möjlighet att använda Mannaminne som arena. Tillkännagivandet av den första pristagaren 2019 skedde den 16 april, på Anders födelsedag och Hervor Sjödin var den första att få priset. Priset, en liten räfsa gjord av snickaren Leo von Euler, delades detta första år 2019 ut till pristagaren vid en liten ceremoni då Mannaminne öppnade för säsongen. 

”Bondhustrurnas räfsor var mycket viktiga för försörjningen. I och med att man slog dikena mellan åkrarna så fick man hö till en eller två kalvar till. Två kalvar betydde kanske att ett barn kunde gå i läroverket och ta studenten. Vilken verkan en kalv och en räfsa kan ha! Samtidigt är räfsan ett sätt att hålla ordning på nånting i kaoset och att man vågar säga till och rensa upp. ”

Citat av Anders Åberg ur kortfilmen Modiga människor där han berättar om konstverket ”Modiga människor” som finns på Mannaminne.

Mannaminnes Hedersräfsa 2020: Sara Parkman

Det är med stor glädje vi härmed tillkännager att utmärkelsen Mannaminnes Hedersräfsa går till Sara Parkman. Och som vi brukar sedan priset instiftades förra året, tillkännager vi detta på Anders Åbergs födelsedag 16 april.

Motiveringen lyder:

Framför allt för hennes hittillsvarande artisteri helt i Mannaminnes och Anders Åbergs anda med kamp för landsbygden, nytänkandet inom folkmusiken, kvinnokampen, förnyelse av traditioner, blandningen av gammalt och nytt, internationalism, miljö- och naturtänkande och speciellt för hennes banbrytande och prisade album Vesper som hon tillsammans med orkester, kyrkokör och pappa 2019 släppte i dragspelshuset på Mannaminne.

Hennes artisteri lever med råge upp till alla kriterierna för Hedersräfsan: Improvisation, Empati, Inspireras/inspirera, Aptit på livet, Respekt för andra, Kärlek till sin nästa, Nyfikenhet, Målinriktad, Mod.

Sara är dessutom sen länge djupt förankrad i Nordingrå.

Priset, en liten räfsa i trä som är gjord av snickaren Leo von Euler.

Så här skriver Sara Parkman om att få utmärkelsen:

”Jag känner mig hedrad, stolt och ödmjuk inför att i så gott sällskap få ta emot denna Hedersräfsa. Mannaminne är en plats jag fått växa upp vid- klättra på gamla båtar, uppleva storartad konst, leka bland skrot, jobba i disken i restaurangen och servera strömming till turister, spelat konserter… Att då bli uppmärksammad från en sådan plats betyder mycket!

Att det är en räfsa känns också symboliskt- ibland tänker jag på mitt yrke som en typ av lantbrukare, småbonde. Jag traderar hundratals år av musikalisk kunskap vidare, hivar in en bit av mig, för det vidare och skapar näring för själens lekamen.”

Hedersräfsans historik