Mannaminne SE

Mannaminnes Hedersräfsa 2023

Mannaminnes hedersräfsa 2023 tilldelas serieskaparen Mats Jonsson, Sandslån

Hedersräfsan delas ut till en person som uppfyller kriterierna, Anders Åbergs ledord:  improvisation, empati, inspirera och inspireras, aptit på livet, respekt för andra, kärlek till sin nästa, nyfikenhet, målinriktad och mod.

2016 möttes konstnären Anders Åberg och serieskaparen Mats Jonsson i utställningen Vakna, Stockholm! Där skildrade och gestaltade de en av vår tids största frågor: Striden mellan stad och land, förr och nu.
Mats Jonsson tilldelas Hedersräfsan för sin aldrig sinande energi och drivkraft att avslöja och belysa orättvisor på lokal, regional och nationell nivå.
Liksom Anders Åberg är han en musketör som genom sina konstnärliga uttryck slåss för att ge landsbygden en plats i storstaden.
Och allt med humorn som en röd tråd.

 

Nomineringsgruppen har i år bestått av Barbro Åberg, Lena Johansson från Mannaminnes vänner samt Mannaminnes verksamhetschef Elin Holmberg.

Hedersräfsan delas ut till Mats Jonsson när Mannaminne öppnar för säsongen, torsdag 18 maj. Klockan 14:00 arrangeras en liten ceremoni utomhus vid räfsorna som du hittar invid Barnens hus.  Välkomna!

Det här är Mannaminnes Hedersräfsa

Stiftelsen Mannaminne instiftade utmärkelsen Mannaminnes Hedersräfsa 2019 för att hedra Anders Åberg. Förutom den lilla räfsan får pristagaren möjlighet att använda Mannaminne som arena. Tillkännagivandet av den första pristagaren 2019 skedde den 16 april, på Anders födelsedag och Hervor Sjödin var den första att få priset. Priset, en liten räfsa gjord av snickaren Leo von Euler, delades detta första år 2019 ut till pristagaren vid en liten ceremoni då Mannaminne öppnade för säsongen.

”Bondhustrurnas räfsor var mycket viktiga för försörjningen. I och med att man slog dikena mellan åkrarna så fick man hö till en eller två kalvar till. Två kalvar betydde kanske att ett barn kunde gå i läroverket och ta studenten. Vilken verkan en kalv och en räfsa kan ha! Samtidigt är räfsan ett sätt att hålla ordning på nånting i kaoset och att man vågar säga till och rensa upp. ”

Citat av Anders Åberg ur kortfilmen Modiga människor där han berättar om konstverket ”Modiga människor” som finns på Mannaminne.

Hedersräfsans historik