Mannaminne SE

Bli medlem i Mannaminnes vänner

Mannaminnes Vänner finns för dig som vill att Mannaminne ska bevaras och utvecklas. Genom Mannaminnes Vänner kan du själv vara med och påverka och medverka till Mannaminnes framtid!

Det är en medlemsförmån för Mannaminnes Vänner att gå in fritt på Mannaminne under innevarande  säsong. Gäller ej under speciella evenemang.

Vi har en medlemsvårdsgrupp där vi hittar på intressanta aktiviteter för våra medlemmar, främst under lågsäsong. Under hösten 2022 har vi arrangerat händelser i värdshuset, mer information om dessa hittar du under fliken “Aktuellt“. 

Söndag 6 november gästades vi av bokinfluencern och läsfrämjaren Agneta Norrgård. Här hittar du hennes lista på boktips – perfekt till jul!

Så blir du medlem

Klicka här för att registrera dig.

Vänföreningens ändamål

Vänföreningen är en självständig, ideell och politiskt obunden intresseorganisation, som har till ändamål att stödja Mannaminne och dess verksamhet, att verka för ett ökat intresse för Mannaminne samt att genom sin verksamhet bidra till Mannaminnes utveckling. Stödet kan bestå av direkta och indirekta ekonomiska bidrag samt via ideella insatser. 

 

Ordförande

Carola Rydkvist
vanner@mannaminne.se