Mannaminne SE

Bli medlem i Mannaminnes vänner

Mannaminnes Vänner finns för dig som vill att Mannaminne ska bevaras och utvecklas. Genom Mannaminnes Vänner kan du själv vara med och påverka och medverka till Mannaminnes framtid!

Det är en medlemsförmån för Mannaminnes Vänner att gå in fritt på Mannaminne under innevarande  säsong. Gäller ej under speciella evenemang.

Så blir du medlem

Klicka här för att registrera dig.

Föreningen är en självständig, ideell och politiskt obunden intresseorganisation, som har till ändamål att bevara och utveckla Mannaminne som en levande kulturarena.

Föreningen ska:

  • bidra till att utveckla och levandegöra museerna och museiområdet,
  • stimulera till ett ökat utbyte och aktivt deltagande mellan hembygden och Mannaminne,
  • öka intresset för konst och kultur genom att på Mannaminne arrangera kulturaktiviteter i olika former inom musik, teater, konst, dans och litteratur,
  • väcka barns och ungdomars intresse för konst, kultur och omvärlden.

Ordförande
Carola Rydkvist
vanner@mannaminne.se