Mannaminne SE

Om Ekonomiska föreningen

Café, hotell, B&B och stuguthyrning drivs separat av Hotell Mannaminne Ekonomisk Förening. Denna förening har egen ekonomi och egen styrelse och tar inte del av det finansiella stödet från Kramfors kommun. 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva hotell-, restaurang- och caféverksamhet samt övrig service till turister och övrig allmänhet på Mannaminne, Häggvik, Nordingrå.

Föreningen ska genom sin verksamhet, stödja och bidra till Mannaminnes utveckling och förvaltning.
Medlemmarna deltar i föreningen genom att nyttja föreningens tjänster.

Ordförande Hotell Mannaminne Ekonomisk Förening:
Ann-Charlotte Ahlman