Hantverk

Lokalt hantverk

Hantverkshuset

Vill du köpa lokalt hantverk så finns det otroligt mycket intressanta saker i Hantverkshuset.



Epost: hantverkshuset.mm@gmail.com

Instagram: hantverkshuset.mm



Öppettider 2020


Hantverkshuset

Ännu ej fastställda



Hantverkshusets utställare sommaren 2019