Mannaminne

Clownen Ottilia tar sig an Barnkonventionen

17 juli och 8 augusti kl. 14:00

Vad är barnens rätt? Går den att äta? 
Är den god? Har barn alltid rätt?
Barnkonventionen, vad är den egentligen?
Ottilia har gett sig attan på att hon ska förstå vad det betyder! Därför har hon skapat denna lekfulla föreställning, i dialog med barn i olika åldrar. Väl valda artiklar i Barnkonventionen gestaltas med bild, rörelse, musik, magi, och framför allt barnens medverkan.
Med clownens naiva undringar och barnens hjälp, vänder och vrider Ottilia på de stora frågorna, så att vi alla ska förstå vad som behöver göras, för att världen ska vara en bättre plats för barn att leva i! Ottilia vill att alla barn ska få sina älsklingsrättigheter serverade genom att praktisera, den nog så viktiga Artikel 31: 
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att till vila och fritid, till lek och rekreation, och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”