Mannaminnes Vänner

Bli medlem i

Mannaminnes Vänner finns för dig som vill att Mannaminne ska bevaras och utvecklas. Genom Mannaminnes Vänner kan du själv vara med och påverka och medverka till Mannaminnes framtid!

Att bli medlem är väldigt enkelt:


1) Du sätter in medlemsavgiften till Bankgiro 867-0044 eller via Swish 123 313 19 19. Ange ditt namn.


2) Fyll i medlemsformuläret här på sidan och tryck på skicka.


Inbetald medlemsavgift ger fritt inträde till Mannaminne (undantaget vissa arrangemang) under säsongen 2019.

Medlemsavgift

200 kr/år

Föreningen är en självständig, ideell och politiskt obunden intresseorganisation, som har till uppgift att bevara och utveckla Mannaminne som en levande kulturarena.


Föreningen ska:

- bidra till att utveckla och levandegöra museerna och museiområdet,

- stimulera till ett ökat utbyte och aktivt deltagande mellan hembygden och Mannaminne,

- öka intresset för konst och kultur genom att på Mannaminne arrangera kulturaktiviteter i olika former inom musik, teater, konst, dans och litteratur,

- väcka barns och ungdomars intresse för konst, kultur och omvärlden.


Lennart Lundkvist, ordförande

vanner@mannaminne.se

Tfn 070-671 26 33


Medlemsformulär

 
 
 
 
 
Swish
Bankgiro